Ispitivanje predmeta opšte upotrebe

Laboratorija Rea Lab d.o.o

ima višegodišnje iskustvo u oblasti ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe. Laboratorija je akreditovana za ispitivanje u ovoj oblasti od strane Akreditacionog tela Srbije. Neki od parametar ispitivanja su:

Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela

 • Određivanje koncentracije vodonikovih jona- pH
 • Određivanje sadržaja amonijaka u farbama za kosu
 • Određivanje natrijum saharina u pastama za zube
 • Određivanje sadržaja vodonik peroksida
 • Određivanje sadržaja metala
 • Određivanje sadržaja konzervanasa i aktivnih supstanci
 • Određivanje sadržaja rezorcinola u farbama za kosu
 • Određivanje sadržaja fluorida u pastama za zube
 • Određivanje sadržaja supstanci za zaštitu od UV zraka
 • Određivanje sadržaja formaldehida
 • Određivanje sadržaja slobodnih alkalija u toaletnom sapunu
images

Sirovine za kozmetiku

images
 • Određivanje pH vrednosti
 • Određivanjeostatkanakon žarenja – pepeo
 • Određivanje gubitka sušenjem
 • Određivanje relativne gustine
 • Određivanje kiselinskog broja
 • Određivanje jodnog broja
 • Određivanje saponifikacionog broja
 • Određivanje peroksidnog broja
 • Određivanje sadržaja vode po Karl Fisheru
 • Određivanje nesaponifikovanih supstanci

Posuđe, pribor i ambalaža; Igračke

Metalno posuđe pribor i ambalaža; Emajlirano posuđe i pribor;Porcelansko i keramičko posuđe; Stakleno posuđe; Posuđe, pribor i ambalaža od veštačkih masa; Proizvodi od elastomera; Ambalaža od hartije; Dečije igračke; Drveno posuđe, pribor i ambalaža
 • Određivanje migracije metala
 • Određivanje migracije ukupnih niskomolekularnih organskih i neorganskih supstanci
 • Određivanje migracije formaldehida u amabalaži od hartije
 • Određivanje sadržaja metala u ambalaži od hartije
 • Određivanje sadržaja ftalata u dečijim igračkama
 • Određivanje sadržaja pepela u papiru
images

Sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu

images
 • Određivanje pH vrednosti u vodenim rastvorima
 • Određivanje slobodnih alkalija ili slobodnih kiselina
 • Određivanje ukupnog sadržaja aktivne materije u površinski aktivnim materijama
 • Određivanje sadržaja aktivnog hlora
 • Određivanje sadržaja organskih lakoisparljivih jedinjenja u osveživačima prostorija
 • Određivanje sadržaja vodonik peroksida