O nama

Laboratorija Rea Lab d.o.o

images

Rea Lab

Ko smo mi

Privredno društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe REA LAB d.o.o. Beograd nalazi se u samom centu Beograda, na Vračaru u ulici Kičevskoj 19. Laboratorija je osnovana u decembru 2007 godine i od tada kroz dobru profesionalnu praksu ostvaruje visok nivo kvaliteta prilikom pružanja usluga korisnicima. Laboratorija je posvećena razvoju i unapređenju rada u oblasti zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe i bezbednosti hrane.

Opremljenošću i kapacitetom laboratorija spada u jednu od najsavremenijih u Srbiji a u svom radu pridržava se najviših profesionalnih standarda. Akreditovana je u skladu sa ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog tela Srbije čime je postala i Međunarodno priznata laboratorija. Takođe, laboratorija je akreditovana i po standardu ISO 9001.

Privredno društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe REA LAB d.o.o. Beograd sarađuje sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine – Sektor poljoprivredne inspekcije i Uprave za veterinu kao i sa velikim brojem klijenata, među koje spadaju neke od vodećih kompanija u Srbiji.

Naš Tim supervisor_account

Rea Lab

Istorija

2007

Osnivanje privrednog društva za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe REA LAB d.o.o. Beograd.

2008, 2019

Ovlašćenje od Ministarstva Zdravlja Republike Srbije za ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe (br.530-01-00116/2008-04; 530-01265/2019-10).

2009

Prva akreditacija za standard SRPS ISO /IEC 17025 laboratorije Rea Lab d.o.o za ispitivanje, broj 01-305.

2009, 2014, 2020

Ovlaščenje Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije za ispitivanje bezbednosti hrane i hrane za životinje (br.404-02-221/4/207-09; 404-02-115/19/2020-09).

2017, 2020

Ovlaščenje Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije - Uprva za veterinu za ispitivanje hrane životinjskog porekla i hrane za životinje (br.323-06-03237/2016/05 i 323-06-03237/8/2016-05).

2019

Sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta prema standaardu SRPS ISO 9001:2015 za Rea Lab d.o.o. (br.R-Q-1962).

2021

Ovlašćenje Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije – Republička direkcija za vode za uzorkovanje i fizičko hemijska ispitivanja otpadnih voda.

2022

Ugovor o poveranju poslova vršenja usluga laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje, br.401-00-609/3/2022-11, od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Ugovor o ustupanju poslova vršenja usluga laboratorija za laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, prilikom proizvodnje, prerade i prometa, uključujući i uvoz, br. 401-00-601/2022-05-1 od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije –Uprava za veterinu.

images

Priznati u Evropi

Kod nas možete dobiti izveštaj o bezbednosti proizvoda koji je priznat svuda u Evropi

Stručne Konsultacije

Kod nas možete dobiti stručne konsultacije u vezi deklarisanja proizvoda