Izrada deklaracije

Laboratorija Rea Lab d.o.o

ima višegodišnje iskustvo u oblasti izrade deklaracija:

Izrada deklaracije

  • Laboratorija radi proveru postojećih i izradu predloga novih deklaracija u skladu sa važećim Pravilnicima za sve tipove i vrste namirnica za izvoz i za domaće tržište.
images