Delatnost i kadar

Naša Delatnost

Privredno društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe REA LAB d.o.o. Beograd je:
images
specijalizovana

laboratorija za ispitivanje bezbednosti i kvaliteta namirnica i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, biološka ispitivanja i ispitivanja parametara životne sredine (otpad, otpadne vode, buka, zemljište i ambijentalni vazduh).. Vrši izdavanje izveštaja na engleskom jeziku sa stručnim mišljenjem.

akreditovana

laboratorija za uzimanje uzoraka sa površina pomoću kontaktnih ploča i briseva. Uzorkovanje je moguće izvršiti na velikom delu teritorije Srbije. Pozovite nas i zakažite uzorkovanje na željenoj lokaciji.

laboratorija

koja raspolaže najsavremenijom opremom u koju se ubrajaju ICP-OES, GC/MS, HPLC/PDA, HPLC/RID, GC/FID, GC/MS/MS, LC/MS/MS, AAS, ICP-MS, JONSKI HROMATOGRAF, BAX SYSTEM X5, Aparat za celulozu, Aparat za određivanje CO2, ručni XRF spektrometar Niton XL3T, FAST Real-Time PCR, Vanquish Duo HPLC Systems...

kompanija

koja ima 48 zaposlenih. Visoko obrazovani kadar sačinjen je od dipl. hemičara, dip. ing tehnologije, dip. ing tehnologije hrane, magistara mikrobilogije, specijaliste sanitarne hemije, specijaliste higijene.

Rukovodstvo laboratorije

image

Snežana Nikić

Direktor laboratorije

Biljana Mihajlović-Stanković

Finansijski direktor

Marko Živković

Komercijalni direktor

Snežana Miković

Rukovodilac laboratorije i predstavnik rukovodstva za kvalitet

Jelena Ilić

šef fizičko-hemijske laboratorije

Milan Radović

šef mikrobiološke laboratorije

Katarina Stamenović

šef sanitarnog odeljenja

Nikola Jović

šef laboratorije za životnu sredinu

Naše laboratorije

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Efikasnost biocidnih (dezinfekcionih) proizvoda.

Kontrolno Telo